کنترولوژی

کنترولوژی عبارت است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح. کنترولوژی باعث پرورش هماهنگ اعضای بدن می شود.حالت ها، حرکات نا درست بدن را اصلاح می کند. نیروی حیات را به بدن باز می گرداند، توان ذهنی را افزایش می دهد و باعث تقویت روحیه می شود. ما …

ادامه …