چرا زنان بايد بدنسازی كنند؟

۲۰ دلیل برای که اینکه چرا زنان باید ورزش بدنسازی را انتخاب کنند؟ تمرینات کاردیو یا هوازی کالری زیادی می سوزانند اما در مقایسه با تمرین بدنسازی کارایی کمتری دارند. اگر شما تمرین هوازی زیادی مثل ایروبیک، دویدن با پیاده روی انجام می دهید و هنوز به بدن دلخواهتان نرسیدید …

ادامه …