چی، چقدر کالری دارد?

آرد گندم ‏۱۰۰گرم ‏۳۶۰ کالری آرد ذرت ‏۱۰۰گرم ‏۳۷۰ کالری برنج ‏ ‏۵ قاشق غذا خوری سر خالی ‏۸۰کالری برنج پخته یک کفگیر با روغن ‏۲۵۰ کالری ماکارونی پخته شده ‏۵ قاشق سر خالی ‏۸۰ کالری شیر برنج نصف لیوان ‏۸۰ کالری نان لواش ‏۳۰ گرم یا(۴ کف دست)‏ ‏۸۰کالری …

ادامه …